Bannerová reklama – pre koho je určená?

No Comments

Bannerovú reklamu si laik môže predstaviť ako reklamu v televízii, s tým rozdielom, že banner sú väčšinou záležitosťou online prostredia. Je síce diskutabilné, či bannerové reklamy už nie sú iba záležitosťou dôb minulých. Má dnes bannerová reklama využitie?

Bannerové reklamy využívajú skôr veľké firmy, o marketing sa im totiž to starajú agentúry. Tie zabezpečia reklamu ako v printe, tak v televízií či inom médiu a v online prostedí uprednostnia bannery. Výhodou bannerovej reklamy je v jej variabilite. Banner totiž vieme prispôsobiť tomu, načo ho potrebujeme. Pri zadávaní reklamy vieme povedať, kde na stránke ho chceme mať, akoby mal vyzerať, čo je cieľom nami zadanej reklamy. Nevýhod je viac, možno aj preto dnes viac ľudí uprednostňuje iné formy reklamy na internete. Okrem vysokej ceny klient platí za zobrazenia, účinnosť kampaní je pomerne nízka, nakoľko si konečný zákazník tieto formy reklamy už nevšíma.

Aj s bannerovou reklamou však môžete zvýšiť svoje zisky. Ak je kampaň vytvorená na mieru, efektívne, s eliminovaním niektorých nežiaducich vplyvov, banner môže byť tá forma reklamy, ktorá bude vašej firme vyhovovať. Preto si treba dopredu určiť, o čo firme v bannerovej kampani ide. Zvoliť ju môžeme v prípade, ak ide o novú značku, ktorá sa potrebuje dostať do povedomia. Vhodná je aj v momente, ak chcete rozšíriť povedomie o svojej značke. Dopredu si určite cieľovú skupinu. V prípade zadávania reklamy je dôležité uvedomiť si, že potenciálny zákazník na reklamu klikne vtedy, aj ju nájde na relevantom mieste. S touto formou online reklamy je spätý aj dostatočný budget, ktorým by ste mali disponovať. Dizajn reklamy je prvoradý, mal by byť zaujímavý, pútavý a originálny. Pri tejto forme reklamy by teda malo ísť o strategicky premyslenú kampaň, pretože inak by nemusela byť účinná tak, ako ste si predstavovali.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts

Leave a Comment