PPC reklama – výhody a nevýhody

No Comments

Pay per clik reklamu môžeme chápať ako online reklamu, kedy inzerent platí reálne zato, že zákazník mu na jemu zadanú reklamu naozaj klikne. Takže doslovne môžeme povedať že pay per clik je platba za kliknutie. Aké sú výhody a nevýhody?

Výhody

  • Jednoduchosť – výsledky v predaji či návštevnosť stránky môžete spozorovať takmer okamžite.
  • Efektívnosť – zadávajúci reklamy má istotu, že platí za skutočný preklik na jeho stránku, pretože ppc reklamy takto fungujú. Klient zaplatí za reálnych návštevníkov na svojej stránke, nie za zobrazenie reklamy
  • Presné zameranie – zadávajúci hneď pri objednávaní tohto druhu reklamy vie, kde sa bude jeho reklama zobrať. PPC reklamy sú totiž zobrazované na stránkach s podobným obsahom, aký má zadaná reklama. Preto je publikum a cieľová skupina oslovená na správnom mieste. Klient sa vyhne zbytočným reklamám tam, kde ich neočakáva.
  • Geografická blízkosť – súvisí s cieľovým publikom. Pri zadávaní reklamy si klient môže navoliť akú geografickú oblasť by chcel obsiahnuť. Preto sa pri ppc reklamám nestáva, že službu z Koších bude reklama ponúkať v Banskej Bystrici.
  • Ovplyvnenie pozície – vhodne zvolená cena a kľúčové slová, ktoré sú pri zadávaní reklamy dôležité, určia smer klientovej budúcnosti. Práve týmto spôsobom môže ovplyvniť svoju pozíciu ale i zvýšiť povedomie o svojej značke.

Nevýhody

  • „preklikávači“ – na eliminovanie nežiadúceho zneužívania PPC kreditu majú agentúry ošetrené rôznymi algoritmami, ktoré dokážu vyklikávaniu zamedziť.
  • Zložitosť niektorých kampaní – efektívne riadenie kampaní s využitím ppc reklamán je zložitejšie, preto si klienti v niektorých prípadoch na ich riadenie zamestnávajú väčšie agentúry či internetové obchody. Kým reklamy zvládne každý, riadenie sa často necháva na odborníka. Tým môže vhodne zvolená stratégia upevniť meno klientovej značky.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts

Leave a Comment