Kontextová reklama – publikum je dôležité

No Comments

Pri reklame ide firmám či fyzickým osobám hlavne o predaj svojho produktu či služby. Kontextová reklama je primárne zameraná na publikum a zobrazuje sa presne tam, kde vaše potenciálne publikum trávi najviac času.

Začiatky kontextovej reklamy sa datujú do roku 1998, kedy inzerenti dostali možnosť predplatiť si miesta vo vyhľadávaní. Od tohto momentu až do dnes kontextová reklama pokročila, takže okrem výsledkov vo vyhľadávaní je kontextovou reklamou aj inzerát pri článku. Princíp zadávania reklamy je veľmi jednoduchý. Najskôr systém prejde kľúčové slová obsahu stránky, uverejní na ňom iba tú reklamu, ktoré je relevatná voči obsahu. Teda sa nemôže stať, že Vaša reklama na nový prací prášok bude zaradená pri športových výsledkoch z futbalu národnej ligy.

Medzi kontextovú reklamu môžeme zaradiť aj intextovú propagáciu. To znamená, že v rámci textu sa čitateľovi objavia linky, ktoré nájdete za kľúčovými slovami v texte. Teda priamo z textu sa viete dostať na príslušnú stránku bez toho, aby ste museli vyhľadávať kľúčové slová vo svojom prehliadači. Intextová reklama patrí  medzi menej agresívne formy reklamy, no napriek jej pomerne mladému „veku“ medzi ostatnými spôsobmi reklamy, má slušnú pozíciu. Stále častejšie sa využíva a časom sa z nej stane forma reklamy, po ktorej budeme siahať častejšie.

Nevýhodou kontextovej reklamy je slovenčina. Nemyslíme slovenčina ako jazyk, myslíme homonymá. Ak sa v texte vyskytujú a sú kľúčovými slovami, systém iba ťažko rozozná či myslíte čelo ako ľudské čelo alebo čelo ako hudobný nástroj. V tomto prípade môže byť vzhľadom na obsah priradený nesprávny inzerát, ktorý tým pádom stráca svoju hodnotu. Preto ak nie ste expert na kontextovú reklamu, v online prostredí sa pohybuje niekoľko expertov na vytváranie kampaní. Tie vám určite poradia ako a aké kľučové slová treba nastaviť. Radšej pripraviť reklamu svojej firme s profesionálom, ako vidieť svoju reklamu pri úplne inak zameranom článku.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts

Leave a Comment