Textová reklama – reklama formou článku podporená v sociálnej sieti

No Comments

Textová reklama – reklama formou článku podporená v sociálnej sieti

Ponúkame textovú reklamu v najväčšom informačnom médiu v súčasnej dobe na internete.

Napíšeme originálne PR SEO články, o Vašej firme, webstránke, produkte tie uverejníme v sieti magazínov a informačných portálov a podporíme na sociálnej sieti.

Ponúkame: Balíček piatich originálnych SEO článkov, každý napíše iný autor, podľa zadania s použitím dohodnutých (vaších) kľúčových slov. za cenu 149,- € bez DPH

Každý článok bude:

  • napísaný iným autorom – orginálny
  • o rozsahu najmenej jednej normostrany ( 1800 znakov )
  • obsahovať kľúčové slová a cez ne povedie odkaz na Vašu internetovú stránku. (ODPORÚČAME maximálne 3 Odkazy z každého článku)
  • zverejnený na jednej internetovej stránke nastálo (blog, web stránka, portál)

SEO články uverejníme v našom reklamnom médiu – siet magazínov a informačných portálov

každá web stránka v sieti má:

  1. má svoju históriu a pozitívny Pagerank (min 3)
  2. obsah – unikátne tematické texty (obsahové zameranie)
  3. návštevnosť viac ako 100 000 unikátnych návštev mesačne (meranie návštevnosti Google Analytics).

odkazy na články,  ktoré budú zverejnené v internetovej sociálnej sieti (facebook FB) Každá táto stránka má od 30 000 do 50 000 členov . Celkový POČET členov našich FB skupín a stránok, ktorí si správy o vašej firme môžu prečítať je cez 700 000.

content is king

Čo Vám textová reklama prinesie

Okamžité návštevy vašich internetových stránok – články sa objavia na hlavných webstánkach v našej sieti s mesačnou návštevnosťou viac ako 100.000 unikátnych návštev a aj vďaka podpory siréna efektu na socialnej sieti.

Vylepšenie v SEO – Vyhľadávače nájdu článok na internetovej stránke , nájdu text: s prelinkom a Vašu web stránku vyhodnotia, za zaujímavé miesto a posunú vašu web stránku vo vyhľadávaní hore. (tu sú obzvlášť dôležité originálne texty)

Dlhodobý Efekt – články na internete zostávajú (odstránia sa len na vyžiadanie), takže táto forma reklamy pôsobí dlhodobo na rozdiel od reklamy v inej forme na internete, alebo v iných médiách ako napr. rádiách , televízii, tlač.

Zlepšenie imidžu firmy – textová reklama zanecháva priaznivú odozvu pre tých čo si budú zisťovať informácie o vašej firme (produktoch) na internete , budú nachádzať priaznivé články na rôznych miestach internetu od rôznych autorov .

 

FOTO: cacaroot / dollar photo club

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts

Leave a Comment